Art. 423. Regimul juridic al acţiunii în stabilirea maternităţii

(1) Dreptul la acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine copilului şi se porneşte, în numele acestuia, de către reprezentantul său legal. (2) Acţiunea poate să fie pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii copilului, în condiţiile legii…. Read moreArt. 423. Regimul juridic al acţiunii în stabilirea maternităţii