Art. 418. Nulitatea absolută a recunoaşterii

Recunoaşterea este lovită de nulitate absolută dacă: a) a fost recunoscut un copil a cărui filiaţie, stabilită potrivit legii, nu a fost înlăturată. Cu toate acestea, dacă filiaţia anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoaşterea este valabilă; b) a fost făcută… Read moreArt. 418. Nulitatea absolută a recunoaşterii

Art. 420. Contestarea recunoaşterii de filiaţiei

(1) Recunoaşterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată oricând şi de orice persoană interesată. (2) Dacă recunoaşterea este contestată de celălalt părinte, de copilul recunoscut sau de descendenţii acestuia, dovada filiaţiei este în sarcina autorului recunoaşterii sau a moştenitorilor… Read moreArt. 420. Contestarea recunoaşterii de filiaţiei

Art. 423. Regimul juridic al acţiunii în stabilirea maternităţii

(1) Dreptul la acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine copilului şi se porneşte, în numele acestuia, de către reprezentantul său legal. (2) Acţiunea poate să fie pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii copilului, în condiţiile legii…. Read moreArt. 423. Regimul juridic al acţiunii în stabilirea maternităţii

Art. 432. Tăgada paternităţii de către pretinsul tată biologic

(1) Acţiunea în tăgada paternităţii introdusă de către cel care se pretinde tată biologic poate fi admisă numai dacă acesta face dovada paternităţii sale faţă de copil. (2) Dreptul la acţiune nu se prescrie în timpul vieţii tatălui biologic. Dacă… Read moreArt. 432. Tăgada paternităţii de către pretinsul tată biologic

Art. 433. Tăgada paternităţii de către copii şi de către moştenitori

(1) Acţiunea în tăgada paternităţii se porneşte de copil, în timpul minorităţii sale, prin reprezentantul său legal. (2) Dreptul la acţiune nu se prescrie în timpul vieţii copilului. (3) Dispoziţiile art. 423 alin. (5) şi art. 429 alin. (3) se aplică în mod… Read moreArt. 433. Tăgada paternităţii de către copii şi de către moştenitori