Art. 426. Prezumţia filiaţiei faţă de pretinsul tată

(1) Paternitatea se prezumă dacă se dovedeşte că pretinsul tată a convieţuit cu mama copilului în perioada timpului legal al concepţiunii.

(2) Prezumţia este înlăturată dacă pretinsul tată dovedeşte că este exclus ca el să îl fi conceput pe copil.

1 thought on “Art. 426. Prezumţia filiaţiei faţă de pretinsul tată

Leave a Reply