Art. 1072. Destinaţia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace

Ineficacitatea legatului din cauza nulităţii, revocării, caducităţii sau desfiinţării pentru nerealizarea condiţiei suspensive ori pentru îndeplinirea condiţiei rezolutorii profită moştenitorilor ale căror drepturi succesorale ar fi fost micşorate sau, după caz, înlăturate prin existenţa legatului sau care aveau obligaţia să execute legatul.

1 thought on “Art. 1072. Destinaţia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace

  1. Denumirea marginala a art. 1072 a fost modificata prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala era urmatoarea: ”Dreptul de acrescământ”

Leave a Reply