Art. 1736. Scadenţa obligaţiei de plată a preţului

Atunci când în contractul încheiat cu terţul s-au acordat termene de plată a preţului, preemptorul nu se poate prevala de aceste termene.

Leave a Reply