Art. 2569. Determinarea şi proba cetăţeniei

Determinarea şi proba cetăţeniei se fac în conformitate cu legea statului a cărui cetăţenie se invocă.