Art. 540. Bunurile mobile prin anticipaţie

(1) Bogăţiile de orice natură ale solului şi subsolului, fructele neculese încă, plantaţiile şi construcţiile încorporate în sol devin mobile prin anticipaţie, atunci când, prin voinţa părţilor, sunt privite în natura lor individuală în vederea detaşării lor.
(2) Pentru opozabilitate faţă de terţi, este necesară notarea în cartea funciară.

Leave a Reply