Art. 731. Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit

Uzufructuarul şi nudul proprietar nu sunt obligaţi să reconstruiască ceea ce s-a distrus datorită vechimii ori dintr-un caz fortuit.