Art. 577. Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului

(1) Construcţiile, plantaţiile şi orice alte lucrări efectuate asupra unui imobil, denumite în continuare lucrări, revin proprietarului acelui imobil dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. (2) Dreptul de proprietate asupra lucrării se naşte în favoarea proprietarului… Read moreArt. 577. Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului