Art. 638. Dreptul la restituirea cheltuielilor

(1) Coproprietarul care a suportat singur cheltuielile producerii sau culegerii fructelor are dreptul la restituirea acestor cheltuieli de către coproprietari, în proporţie cu cotele lor părţi. (2) Fructele naturale sau fructele industriale ale bunului comun însuşite de un coproprietar fac… Read moreArt. 638. Dreptul la restituirea cheltuielilor

Art. 641. Actele de administrare şi de dispoziţie

(1) Actele de administrare, precum încheierea sau denunţarea unor contracte de locaţiune, cesiunile de venituri imobiliare şi altele asemenea, cu privire la bunul comun pot fi făcute numai cu acordul coproprietarilor ce deţin majoritatea cotelor-părţi. (2) Actele de administrare care… Read moreArt. 641. Actele de administrare şi de dispoziţie

Art. 644. Contractele de administrare a coproprietăţii

(1) Se poate deroga de la dispoziţiile art. 635, 636, 641 şi art. 642 alin. (1) printr-un contract de administrare a coproprietăţii încheiat cu acordul tuturor coproprietarilor. (2) În cazul în care oricare dintre coproprietari denunţă contractul de administrare, acesta… Read moreArt. 644. Contractele de administrare a coproprietăţii

Art. 650. Atribuirea în folosinţă exclusivă a părţilor comune

(1) Părţile comune pot fi atribuite coproprietarilor în folosinţă exclusivă numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalţi coproprietari. (2) Decizia de atribuire în folosinţă exclusivă trebuie adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor şi al… Read moreArt. 650. Atribuirea în folosinţă exclusivă a părţilor comune

Art. 656. Obligaţia de a permite accesul în spaţiile care constituie bunurile principale

(1) Coproprietarii sunt obligaţi să permită accesul în spaţiile care constituie bunuri principale pentru efectuarea lucrărilor necesare conservării clădirii şi întreţinerii părţilor comune. (2) În această situaţie, pentru prejudiciile cauzate, ei vor fi despăgubiţi de către asociaţia de proprietari sau,… Read moreArt. 656. Obligaţia de a permite accesul în spaţiile care constituie bunurile principale

Art. 663. Cheltuielile de întreţinere şi reparare a despărţiturilor comune

(1) Coproprietarii sunt ţinuţi să suporte cheltuielile ocazionate de întreţinerea şi repararea despărţiturii comune, proporţional cu dreptul fiecăruia. (2) Cu toate acestea, fiecare coproprietar poate să nu participe la cheltuielile de întreţinere şi reparare, renunţând la dreptul său de proprietate… Read moreArt. 663. Cheltuielile de întreţinere şi reparare a despărţiturilor comune

Art. 664. Construcţiile şi instalaţiile aflate în legătură cu zidul comun

(1) Oricare dintre coproprietari are dreptul să sprijine construcţii ori să instaleze grinzi în zidul comun cu obligaţia de a lăsa 6 centimetri spre celălalt coproprietar şi fără a afecta dreptul acestuia de a sprijini construcţiile sale ori de a… Read moreArt. 664. Construcţiile şi instalaţiile aflate în legătură cu zidul comun

Art. 666. Dobândirea coproprietăţii asupra despărţiturilor

Vecinul care nu a contribuit la realizarea despărţiturii comune poate dobândi un drept de coproprietate asupra despărţiturii, plătind jumătate din valoarea actualizată a materialelor şi manoperei folosite şi, după caz, jumătate din valoarea terenului pe care despărţitura a fost construită…. Read moreArt. 666. Dobândirea coproprietăţii asupra despărţiturilor

Art. 673. Suspendarea pronunţării partajului prin hotărâre judecătorească

Instanţa sesizată cu cererea de partaj poate suspenda pronunţarea partajului, pentru cel mult un an, pentru a nu se aduce prejudicii grave intereselor celorlalţi coproprietari. Dacă pericolul acestor prejudicii este înlăturat înainte de împlinirea termenului, instanţa, la cererea părţii interesate,… Read moreArt. 673. Suspendarea pronunţării partajului prin hotărâre judecătorească

Art. 676. Regulile privitoare la modul de împărţire

(1) artajul bunurilor comune se va face în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar. (2) Dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face în unul dintre următoarele moduri: a) atribuirea întregului bun,… Read moreArt. 676. Regulile privitoare la modul de împărţire

Art. 677. Datoriile născute în legătură cu bunul comun

(1) Oricare dintre coproprietari poate cere stingerea datoriilor născute în legătură cu coproprietatea şi care sunt scadente ori devin scadente în cursul anului în care are loc partajul. (2) Suma necesară pentru stingerea acestor obligaţii va fi preluată, în lipsa… Read moreArt. 677. Datoriile născute în legătură cu bunul comun

Art. 684. Desfiinţarea partajului

(1) Partajul prin bună învoială poate fi desfiinţat pentru aceleaşi cauze ca şi contractele. (2) Partajul făcut fără participarea tuturor coproprietarilor este lovit de nulitate absolută. (3) Partajul este însă valabil chiar dacă nu cuprinde toate bunurile comune; pentru bunurile… Read moreArt. 684. Desfiinţarea partajului

Art. 691. Obligaţia de despăgubire şi excluderea

(1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul capitol atrage plata de despăgubiri. (2) În cazul în care unul dintre coproprietari tulbură în mod grav exercitarea proprietăţii periodice, acesta va putea fi exclus, prin hotărâre judecătorească, la cererea coproprietarului vătămat. (3) Excluderea… Read moreArt. 691. Obligaţia de despăgubire şi excluderea